Cẩm chướng khoe màu dưới nắng thanh
Hoàng lan thơm dịu toả hương lành
Trên cành đào thắm ong ve vãn
Dưới cội mai vàng bướm quẩn quanh
Cánh huệ yêu kiều đôi má chị
Nụ hồng nóng bỏng trái tim anh
Trà my rực rỡ tình xuân sắc
Thược dược kiêu sa vẻ thị thành


19-1-2019