Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hoa (122)

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 05/07/2019 21:36

Chỉ một loài hoa chốn vệ đường
Say lòng đến cả bậc quân vương
Thuỷ chung sắc tím bao người thích
Yểu điệu cành mềm lắm kẻ thương
Nắng đẹp nụ xoè mong diễm phúc
Mưa dầm lá rủ tránh tai ương
Màu tươi sức trẻ hồn thanh khiết
Mắc cỡ làm duyên vốn lẽ thường.


2016