Chậu quý hoa xinh lại giỏi trồng
Xuân về đỏ thắm một màu bông
Cho người lẻ bạn niềm an ủi
Tặng khách chung đôi sự ấm nồng
Hạnh phúc vin cành chàng hãy đợi
Ân tình kết quả thiếp hằng trông
Dịu dàng nhưng vẫn luôn tha thiết
Hứa hẹn ngày mai rực sắc hồng


24-9-2017

Thục quỳ còn có tên gọi khác là mãn đình hồng.