Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2019 07:55, số lượt xem: 416

Thương loài cỏ ‘Áy’* bến Ô giang
Sở quốc từ đây vắng bóng nàng
Chén rượu đăng trình pha ngấn lệ
Lưỡi gươm tống biệt vẹn tào khang
Não nề tiếng địch đưa hồn thiếp
Thổn thức lời thơ giục ngựa chàng
Nhất dạ chung tình thiên cổ sử
Thương loài cỏ ‘Áy’ bến Ô giang

* Cỏ Áy hay còn gọi là Ngu mỹ nhân thảo. Tương truyền sau khi Ngu Cơ tự vẫn máu của bà chảy đến đâu nơi ấy mọc lên loại cỏ này.(Wikipedia)