Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Mỵ Châu (5)
Đăng ngày 24/07/2019 20:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 24/07/2019 20:46, số lượt xem: 296

Vẫn đẹp muôn đời gái Mỵ Châu
Chẳng hề phản bọi để theo Tầu
Tình chồng nghĩa vợ hai vai nặng
Tứ đức tam tòng một biển sâu
Vua Thục lầm tin nên mất nước
Để ai liên luỵ phải rơi đầu
Ngàn sau còn đó lời ân oán
Chửa dễ phai nhoà chuyện mắc câu!