Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 06/07/2019 20:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đức Phổ vào 06/07/2019 20:39

Đàn cầm ai nỡ dứt đường tơ
Để kẻ đơn phương cứ đợi chờ
Một chữ lương duyên muôn khách ước
Đôi lời thề hẹn vạn người mơ
Dẫu thuyền viễn xứ chưa về bến
Mà sợi dây yêu đã cột bờ
Mình ở khác trời nhưng giống mộng
Nên đời còn mãi bản tình thơ


28-1-2019