Trời chiều ảm đạm buổi sang thu
Tiếng chim kêu thảm giữa mây mù
Cây cỏ xác xơ vài ngọn lá
Đời người như thể kiếp phù du.

31/07/2015