62.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Quang Thiều (154 bài)
- Trần Đình Nhân (219 bài)
- Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh (16 bài)
- Nguyễn Nguy Anh (25 bài)
- Inrasara (42 bài)
Tạo ngày 27/03/2016 06:35 bởi tôn tiền tử
Trần Đăng Tuấn (1957-) là tiến sĩ chuyên ngành Truyền hình, người làm truyền hình nổi tiếng tại Việt Nam, đồng thời cũng là một nhà từ thiện với chương trình tiêu biểu là Bữa cơm có thịt. Ông sinh ra và lớn lên tại Nam Định, cựu học sinh trường chuyên nổi tiếng Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Trước khi nhận chức Tổng Giám đốc AVG - Truyền hình An Viên vào năm 2011, ông đã là Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (từ năm 1996).

Ngày 12-3-2016, nhà báo Trần Đăng Tuấn cho biết đã nộp đơn tự ứng cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XVI, với lý do “nếu là đại biểu Quốc hội sẽ có nhiều điều kiện để làm những điều đúng, điều hữu ích cho cộng đồng hiệu quả hơn”.