Kính tặng thầy Lê Thường

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...

Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe...


1967

Bản ở trên dẫn từ Góc sân và khoảng trời (1999).

Bản in trong SGK Tiếng Việt 4 (tập 1, 2002):
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Bâng khuâng nghe tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát nụ cười
Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra
Nguồn:
1. Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hoá dân tộc, 1999
2. SGK Tiếng Việt 4, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

hỏi về xuất sứ, lai lịch bài thơ

có ai biết gì về xuất xứ lai lịch của bài thơ này không?
có lẽ tác giả sẽ cho câu trả lời chăng?

Có phải xa rồi ta mới hiểu
Hết lòng mình trong những tháng ngày qua!
394.05
Trả lời
Ảnh đại diện

Nghe thầy đọc thơ

Mình có một tập thơ trong đó bài thơ trên có sai khác một chút.

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghe động sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Ào ào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát nụ cười
Nghe thơ em thấy đất trời nở hoa.

Bản nào là chính xác nhỉ?

924.17
Trả lời
Ảnh đại diện

Nghe thầy đọc thơ

Bản thu 2 là chính xác, nhung có môt sô tu sai, cần sủa lại, nhu: Mái chèo nghe vọng sông xa; Êm êm nghe tiếng... ;... em thấy đất trời đẹp ra.

444.07
Trả lời