Lâu lâu không cập nhật tình hình thơ ca thấy mình ngày càng cũ kĩ lạc hậu.Nhà thơ Trần làm những bài thơ trên ắt đã có sự "thai nghén" từ xưa rồi,thế nên mới có những câu thấm vào lòng người,rót lọt vào tai,hằn trong trí óc là vậy.Vd như :"Vục đầu vào máu đã say /Một đòn giáng trả mà bay rã rời ","Vù vù như ong trong trưa hanh heo ","Đạn bom gieo xuống đất này
Thì ngày mày sống vẫn ngày diệt vong "...v.v.Thủ pháp ngôn ngữ kể chuyện đan xen lời thơ súc tích mà mềm mại.Tuy nhiên nếu uyển chuyển thêm một tí ti nữa thôi là...miễn khỏi bàn rồi!Chúc mừng Khoa!

Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời