15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/06/2009 01:41

Sóng xô ghềnh đá sóng tan
Bọt tung trắng xoá muôn ngàn hoa bay.
Hoa bay ghềnh đá đêm ngày
Sóng xô và biển vọng đầy âm vang.


Nguồn: Biển trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007