Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 26/10/2015 15:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 26/10/2015 16:16

Hồ Nam chợt đến Thán thôn
Gối non nhìn nước chỗ rồng bay lên
Sơ thời tiếng dậy An Nguyên
Chung thời Khai Phủ lạnh yên sao mờ
Sông Tương trúc đốm lệ lưu
Sông Tiêu hửng nắng gió mưa tan rồi
Biển xanh lưu dấu xa xôi
Ninh Hương khách Việt vịnh nơi anh hùng.
Trần Đông Phong


- Thán thôn: Thôn Thán tử thuộc thị trấn Hoa Minh Lầu.
- Hoa Minh Lầu: tên thị trấn thuộc huyện Ninh Hương.
- Ninh Hương: Tên huyện thuộc tỉnh Hồ Nam.
- An Nguyên: Mỏ than thuộc tỉnh Giang Tây.
- Khai Phủ: Phủ Khai Phong thuộc tỉnh Hà Nam
- Sông Tương, sông Tiêu: sông thuộc tỉnh Hồ Nam.