Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 29/10/2015 10:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 14/09/2016 22:54, số lượt xem: 410

Thôn điện kỳ 1
Đông thiên châu mạt xuất sai điều
Thôn điện Nghĩa An nhật hướng tiêu
Đạm tử dã hoa điền ngoại điểm
Khinh hàn mộ vũ thiên trung phiêu
Thảo nga sổ chích gia viên bộ
Dã địch đa hoa trì ngạn diêu
Tuỳ cán bất khan dư nhiếp ảnh
Xa trung hoán cấp tiếp đồ liêu.


村电其一
冬天周末出差调
村电义安日向霄
淡紫野花田外点
经寒暮雨天中飘
草鹅数隻家园步
野笛多花池岸摇
随幹不看余摄影
车中唤及接途辽


Điện thôn bản bài 1
Ngày đông cuối tuần có việc đi công tác.
Đi về điện thôn bản ở Nghệ An, trời sắp tối.
Ngoài đồng những bông hoa dại điểm lấm tấm màu tím nhạt.
Trời chiều mưa chiều se se lạnh.
Mấy con ngỗng cỏ đi bộ trong vườn rau.
Những cây sậy hoang nhiều hoa lay động bên bờ ao.
Anh em cán bộ đi theo không thấy ta đang chụp những cảnh này.
Trong xe gấp gọi đi tiếp vì đường còn xa.