Tứ tuyệt

Xích thổ triêu dương tây Nguyên thượng
Bạch sa tình nhật hải duyên trung
Thê điền hậu vũ kính minh thuỷ
Thạch lĩnh phong ma ảnh chiếu không.


四绝

赤土朝阳西原上
白沙晴日海沿中
梯田后雨镜明水
石岭风摩影照空


Bốn cảnh đẹp

Đất đỏ trên tây nguyên buổi sớm
Cát trắng ven biển miền trung ngày nắng
Rộng bậc thang sau mưa, nước như gương chiếu sáng.
Vách núi đá bị gió mài, ảnh chiếu không gian.