Triều đâu nổi sóng đùng đùng
Hỏi ra mới biết là vùng Tuy Phong
Đưa tin hải cẩu Đồi Dương
Nửa năm vùng vẫy một phương hải tần
Nước trôi hoa rụng tưởng yên
Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian
Ôi nhân gian hỡi nhân gian
Thôi thôi ai đã phũ phàng với nhau
Một sân lầm cát đã rầu
Uốn lưng thịt đổ cất đầu máu sa
Sống đùa giỡn với người ta
Thương thay thác xuống làm ma xứ người
Than ôi sắc nước hương trời
Tiếc cho đâu bỗng lạc loài tới đây
Rằng: con lưu lạc quê người
Bèo trôi sóng vỗ biển người xa xôi
Xin cho tiện thổ một doi
Gọi là đắp điếm đất người gặp nhau
Sắm xanh nếp tử xe châu
Vùi nông một nấm mặc dầu cát pha.


Cuối 2016 ở bãi biển Đồi Dương, Tuy Phong, Bình Thuận xuất hiện một con hải cẩu đốm. Nó rất vui vẻ chơi đùa với mọi người. Chợt một ngày đầu 2017 người ta thấy nó chết trong tình trạng bị đánh rất thương tâm.