Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2019 00:08, số lượt xem: 144

在凉山23-165团之十年会遇

從此到今過十霜
一年師大記無忘
桂林每日三花酒
又遇涼山 舊友朋
舉酒憶誰 情妙妙
乾杯握手意茫茫
欲歸學校桂花看
往事故人起論談


Tại Lạng Sơn 23-165 đoàn chi thập niên hội ngộ

Tòng thử đáo kim quá thập sương
Nhất niên Sư Đại ký vô vong
Quế Lâm mỗi nhật Tam Hoa tửu
Hựu ngộ Lạng Sơn cựu hữu bằng
Cử tửu ức thuỳ tình diệu diệu
Can bôi ác thủ ý mang mang
Dục quy học hiệu quế hoa khán
Vãng sự cố nhân khởi luận đàm.


Đoàn 23-165 gặp mặt 10 năm ở Lạng Sơn

Từ bấy tới nay đã chục niên
Một năm Sư Đại nhớ không quên
Quế Lâm mỗi bữa Tam Hoa rượu
Lại gặp Lạng Sơn bạn cũ mình
Nâng rượu nhớ ai tình đẹp đẽ
Cạn ly tay nắm ý mênh mang
Muốn về trường cũ ngắm hoa quế
Chuyện cũ người xưa nói miên man.

Lạng Sơn 2-9-2019

師大 Sư Đại: Trường đại học sư phạm Quảng Tây
三花: Một loại rượu ngon ở Quế Lâm