桂林相別自何霜
舊影今秋匽夢長
竹筏鸕鷀漁老笑
灕江象鼻桂花芳
琵琶一朗诗猶想
老桂三花酒興濃
八角寨峰於一見
不知何日又相逢

Quế Lâm tương biệt tự hà sương
Cựu ảnh kim thu yển mộng trường
Trúc phiệt lô tư ngư lão tiếu
Ly giang Tượng Tỵ quế hoa phương
Tỳ bà nhất lãng thi do tưởng
Lão Quế tam hoa tửu hứng nùng
Bát Giác trại phong ư nhất kiến
Bất tri hà nhật hựu tương phùng

Đợt sương mùa thu năm nào chia tay nhau ở Quế Lâm.
Mùa thu nay hình ảnh cũ nhập vào giấc mộng dài.
Trên chiếc bè tre với những con chim cốc, ngư ông cười rạng rỡ.
Bên sông Ly núi dáng voi và hoa quế thơm bay.
Vẫn còn nhớ bài thơ Tỳ bà hành đọc tại hội diễn của Trường Đại học sư phạm Quảng Tây năm đó.
Rất hứng thú với rượu Tam Hoa Lão Quế Lâm nồng đậm.
Trên đỉnh núi Bát Giác Trại đã từng một lần gặp.
Chẳng biết ngày nào sẽ lại gặp nhau.

Quế Lâm: địa danh ở Quảng Tây, Trung Quốc.