Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 09/10/2014 00:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 09/10/2014 00:10

Mười chín tháng năm năm bốn mốt
Hội nghị trung ương Tám, Khóa đầu
Mở lối vũ trang giành độc lập
Việt Minh đoàn kết nối hoàn cầu.