Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: Sơn La (2)

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 13/09/2015 23:42, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 20/08/2016 13:33

Khau Cả, Nậm La lưu chứng tích
Ngục tù đế quốc dấu chưa phai
Hơn nghìn chiến sỹ tên còn đó
Năm mấy đảng viên tiếng vẫn đây
Học tập, đấu tranh không lúc nghỉ
Tinh thần, cứu quốc chẳng mờ phai
Xà lim, hầm tối, âm mưu hiểm
Truyền thế cây đào mãi sống đây.


TP Sơn La, 11-9-2015

Bài thơ này được in trong cuốn Điện thôn bản (Trần Đông Phong, NXB Thế giới, 2016).