I
Một hôm gió bấc thổi về nam
Báo hiệu thu tàn đông đã sang
Thấy rét lại thương người khốn khó
Chỉ mong đông đến một hòn than.

II
Lạnh hàn đâu chỉ có mùa đông
Ngoài nắng chang chang vẫn lạnh lòng
Ai rõ tình đời cơn nóng lạnh
Lòng người khôn biết lúc sâu nông.