Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2017 00:25, số lượt xem: 410

湄公河下游開會 
曼谷秋列國合頭 
曲曲江條多樣物 
重重水電便能和
兩邊民住土乾溼 
七百湖容水少多 
接與瀾滄江自古 
長流一麥到千秋

Mê Công hà hạ du khai hội
Mạn Cốc thu liệt quốc hợp đầu
Khúc khúc giang điều đa dạng vật
Trùng trùng thuỷ điện tiện năng hoà
Lưỡng biên dân trú thổ can thấp 
Thất bách hồ dung thuỷ thiểu đa 
Tiếp dữ Lan Thương giang tự cổ 
Trường lưu nhất mạch đáo thiên thu 

Workshop on The Mekong river
The Workshop on Lower Mekong river has started,
During the Autumn an international delegates meet each in Bangkok.
The river flows in sinuosity with biodiversity.
Hydro-power stations are numberless, but if it would be comfortable to harmonise?
People live on the 2 banks and their lands where are dry, where are wet!
The capacity of 700 reservoirs could content water, it is much or less?
Since long time gone, together with Lan Cang river it continues on,
Its flow goes in long way by one streamline forever.

Hội thảo quốc tế về Hạ Du sông Mê Kông tại Băng Cốc, 6-9/9/2016