Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 24/06/2015 22:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 25/06/2015 10:04

Lục Ngạn mênh mang hồ Cấm Sơn
Xem trong đất Việt có đâu hơn
Ba mươi dặm dọc đồi như bát
Bảy dặm quay ngang nước tiếp non
Sơn Hải phía nam qua Hộ Đáp
Cấm Sơn mặt bắc nối Tân sơn
Bốn mùa bè bạn thăm hồ nước
Mùa vải hàng năm nhớ ghé chân.


- Hồ cấm Sơn: Tên hồ thuộc huyện Lục Ngạn, mặt nước rộng 2500-3000 ha, chiều dài 30 km, chiều rộng 7 km, trữ lượng nước 6 tỷ m3.
- Lục Ngạn: tên huyện thuộc tỉnh Bắc Giang
- "Xem trong đất Việt có đâu hơn": Mượn ý trong Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn "Biến lãm Việt bang, tư vi thắng địa", nghĩa là Đi xem khắp nước Việt, đây là nơi nổi bật hơn cả.
- Sơn Hải, Hộ Đáp, Cấm sơn, Tân Sơn: Tên các xã bao quanh hồ Cấm Sơn.