Tưng bừng chúc rượu lúc chia tay
Sáu chục nửa đời nhớ phút nay
Lãng tử bóng bàn phiêu quả mổ
Tình ca thi sỹ luyến vần quay
Mãi trôi dòng nước mùa tươi tốt
Tiếp mạch văn chương nét đẹp thay
Nghìn dặm xa xôi truyền đất Mỹ
Bạn đây gần đấy hẹn lần say.


31-10-2015