Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/10/2019 14:14, số lượt xem: 220

2019 連機關之桌球比賽

每年桌球十機連
比賽今年在永安
才有才添爭不讓
難時難越抖不偏
決分勝負應功直
不肯敗輸必取堅
海浪 茫茫何處岸
明年休剪草青田


2019 liên cơ quan chi trác cầu tỉ tái

Mỗi niên trác cầu thập cơ liên
Tỉ tái kim niên tại Vĩnh Yên
Tài hữu tài thiêm tranh bất nhượng
Nan thời nan việt đấu vô thiên
Quyết phân thắng phụ ưng công trực
Bất khẳng bại thâu tất thủ kiên
Hải lãng mang mang hà xứ ngạn
Minh niên hưu tiễn thảo thanh điền.


Giải bóng bàn các cơ quan 2019

Mỗi năm có giải bóng bàn 10 Cơ quan
Giải năm nay tổ chức ở thành phố Vĩnh Yên
Người này tài lại có người khác tài hơn. Tranh đua không nhượng bộ.
Khó lúc này, lúc khác lại càng khó. Thi đấu không thiên lệch.
Quyết phân thắng bại, nên tấn công trực diện.
Không chịu thua, tất phải phòng thủ vững chắc.
Biển sóng mênh mông, nơi nào là bờ?
Năm sau nghỉ hưu rồi, cắt cỏ đồng xanh thôi.

永安, 10-2019
Vĩnh Yên, 10-2019