Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 07/12/2015 02:06, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 15/12/2015 00:24

Sớm rời Quỳ Hợp lúc mưa dòng
Gió giục xe mau kịp độ đường
Khó quanh đường núi sương che mắt
Lạnh khí triền non nước đọng mi
Điện sáng chiếu gần đường xóm sáng
Tình nồng xa tới ý tim nồng
Quỳ Châu, Diên Lãm vui dòng điện
Già trẻ xóm thôn ước đợi trông.