Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 15/12/2015 00:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 15/12/2015 00:23

Trời đông một chuyến cuối tuần này
Đóng điện Nghệ An tối đến đây
Hoa ruộng nhạt mờ ngoài ruộng điểm
Mưa chiều se lạnh dưới chiều bay
Ngỗng nhà đủng đỉnh vườn rau vắng
Lau dại phất phơ ao nước lay
Cùng đi chẳng biết đang chụp ảnh
Ngoài xe gọi gấp đường còn dài