Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 27/01/2015 15:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 27/01/2015 16:00

Giọt nắng bên thềm” nhớ nhạc ai
Bên thềm giọt nắng loá chân dài
Trường xưa từng học bao năm nhỉ?
Bạn cũ thoáng nhìn đẹp quá xưa
Cửa lớp sơn xanh nay vẫn thế
Áo ai xanh thắm nhớ năm dài
Trưng Vương trường cũ qua ngày tháng
Nay dạy trước trò đã mấy ai?


Trường cấp II Trưng Vương ở Hà Nội. Nghiêm Phước Hiền là cô giáo và trước đây cũng từng là học sinh của trường này.