夏天蒸暑疾風吹
有幸見陵憶昔奇
斬鄂㖇於蘇畔記
殺威利有紙橋碑
黑劉容納兩期用
白齒敗兵二次為
黃繼炎牌街上立
村民猶問比公誰

Hạ thiên chưng thử tật phong xuy
Hữu hạnh kiến lăng ức tích kỳ
Trảm Ngạc Nhi ư Tô bạn ký
Sát Uy Lợi hữu Chỉ Kiều bi
Hắc Lưu dung nạp lưỡng kỳ dụng
Bạch xỉ bại binh nhị thứ vi
Hoàng Kế Viêm bài nhai thượng lập
Thôn dân do vấn tỷ công thuỳ?
Đồng Hới, tháng 6-2019

- Văn La: Thôn nay thuộc xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
- Hoàng Công: Hoàng Kế Viêm (1820-1909), người thôn Văn La, phò mã, chỉ huy quân đội ở Bắc Kỳ, 2 lần đánh bại quân Pháp ở Cầu Giấy 1873 và 1883.
- Ngạc Nhi: Francis Garnier (1839-1873), sĩ quan Pháp chỉ huy trận đánh thành Hà Nội lần thứ nhất 1873 (Tổng đốc thành Hà Nội Nguyễn Tri Phương (1800-1873) anh dũng hy sinh trong trận này), bị quân của Hoàng Kế Viêm giết trong trận Cầu Giấy cùng năm.
- Uy Lợi: Henri Laurent Rivierre (1827-1873), sĩ quan Pháp chỉ huy trận đánh thành Hà Nội lần thứ hai 1882 (Tổng đốc thành Hà Nội Hoàng Diệu (1829-1883) tuẫn tiết lẫm liệt trong trận này), bị quân của Hoàng Kế Viêm giết trong trận Cầu Giấy 1883.
- Hắc Lưu: Lưu Vĩnh Phúc cầm đầu quân Cờ đen từ Trung Quốc chạy sang Việt Nam, được Hoàng Kế Viêm thu nạp và sử dụng đánh quân Pháp.
- Bạch xỉ: Răng trắng chỉ quân Pháp

 


 

Ảnh đại diện

Tới thôn Văn La viếng lăng mộ Hoàng Công

Ngày hè nóng hừng hực, gió thổi nhanh
Có dịp may thấy lăng mộ, nhớ tới chiến công kỳ diệu của ông ngày trước.
Chém đầu Francis Garnier bên bờ sông Tô Lịch.
Giết chết Henri Laurent Rivierre, có bia dựng ở Cầu Giấy.
Thu nạp quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc, hai lần sai khiến đánh quân Pháp.
Hai lần đánh bại quân Pháp răng trắng.
Biển tên ông đặt tên đường treo trên.
Người ở thôn hỏi ta ông sánh với ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tới thôn Văn La viếng lăng mộ Hoàng Công

Ngày hè nóng hừng hực, gió thổi nhanh
Có dịp may thấy lăng mộ, nhớ tới chiến công kỳ diệu của ông ngày trước.
Chém đầu Francis Garnier bên bờ sông Tô Lịch.
Giết chết Henri Laurent Rivierre, có bia dựng ở Cầu Giấy.
Thu nạp quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc, hai lần sai khiến đánh quân Pháp.
Hai lần đánh bại quân Pháp răng trắng.
Biển tên Hoàng Kế Viêm đặt tên đường treo trên.
Người ở thôn hỏi ta ông sánh với ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời