Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 07/03/2017 00:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 07/03/2017 00:34

Đài Bắc tháp cao Trăm Lẻ Một
Viên Sơn hội họp những tài danh
Sách hay Tín Nghĩa nhiều vô số
Luận kiếm Kim Dung kể chuyện tình.