長相思

花深深,
柳陰陰,
度柳穿花覓信音。
君心負妾心。

怨鳴琴,
恨孤衾,
鈿細釵盟何處尋?
當初誰料今?

 

Trường tương tư

Hoa thâm thâm,
Liễu âm âm,
Độ liễu xuyên hoa mịch tín âm.
Quân tâm phụ thiếp tâm.

Oán minh cầm,
Hận cô khâm,
Điền tế thoa minh hà xứ tầm?
Đương sơ thuỳ liệu câm (kim)?

 

Dịch nghĩa

Hoa nở sum suê,
Bóng liễu âm u,
Qua liễu xuyên hoa tìm tin tức,
Lòng chàng đã phụ lòng thiếp!

Oán tiếng đàn,
Giận (vì) mảnh chăn đơn chiếc,
Trâm thề, thoa ước biết tìm nơi nao.
Trước đây ai ngờ lại như ngày nay!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Hoa âm u,
Liễu âm u,
Rẽ liễu xuyên hoa ngóng đợi thư.
Lòng chàng phụ thiếp ư ?

Oán tiếng đờn,
Giận chăn đơn,
Tìm đâu lời thệ hải minh sơn,
Xưa, ai liệu nguồn cơn!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyệt Quang

Ngó kia hoa nở xum xuê
Mà đây bóng liễu ai thuê tạc hình
Độ này liễu lặng như thinh
Chẳng nghe tin tức, nghe tình xa xôi
Lòng người có bấy nhiêu thôi
Tình không minh bạch, nay trôi lạc dòng
Đàn ngâm theo khúc oán ca
Mảnh chăn đơn chiếc chỉ ta thiệt về
Giận vì thoa ước, trâm thề
Giờ đây tìm lại biết về nơi nao
Giận vì sau đón trước rào
Ai ngờ lối ấy như hào như chông.

Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão!
Chưa có đánh giá nào
Trả lời