Tao vẫn biết mày hiền như con gái
Thấy áo dài là nhút nhát như nai
Là con trai, quậy thử chút xíu coi!
Mày lại cười..., sao giống như con gái?

Bỗng hôm nay, mày làm tao... kinh hãi
Đi bên mày còn có cả... một “em”!
Ủa, thằng này hôm nay lạ quá heng!
Thấy tao, mày vẫy tay, hơi đỏ mặt...

Thế mới biết thằng này khiếp thật!
“Tầm ngẩm tầm ngầm, đấm chết voi”
Thế mà xưa nay tao vẫn coi
Mày là thằng hiền như con gái...