15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
64 bài thơ
Tạo ngày 30/08/2006 08:02 bởi Trần Hà Nam, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/08/2006 16:09 bởi Vanachi
Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) còn có tên là Trần Hữu Liệp, tự Lữ Tiên, hiệu Hà Trì 荷池, sinh ngày 19 tháng 10 năm Quí Tị (26-11-1893) tại thôn Cảnh Vân tổng Dương An phủ Tuy Phước, nay là thôn Cảnh An xã Phước Thành huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định.

Con ông Tú tài Trần Hữu Nham tự Trinh và Quan viên mẫu Lê Thị Tâm. Ông Tú Trinh từng dựng cờ chống Pháp tại núi Thơm trong thôn Cảnh Vân vào năm 1886, được Bình Tây nguyên soái Mai Xuân Thưởng cử làm Tán tương Quân vụ.

Ông nổi tiếng thông minh từ nhỏ. Năm 17 tuổi thi đỗ Học sanh. Năm 22 tuổi cùng với anh ruột là Trần Trọng Giải dự thi Hương tại trường Bình Định, khoa Ất Mão (1915) ông trúng Cử nhân thứ 11/18, ông Giải trúng Tú tài 27/36.

Cuối năm 1919, sau khi chánh thất Bùi Thị Tư thất lộc, ông được bổ làm Hành tẩu bộ Học.

Năm 1928, ông…

 

 1. Bệnh trung tác
  1
 2. Biểu Trung từ vịnh
  1
 3. Bộ vận Bạch Mai Phan Ngọc Hoàn “Thị biểu đệ” hoạ chi
  1
 4. Bộ vận Bình Phú tổng đốc mỗ “Lưu giản thi” hoạ chi kỳ 1
  1
 5. Bộ vận Bình Phú tổng đốc mỗ “Lưu giản thi” hoạ chi kỳ 2
  1
 6. Bộ vận Hồ Đắc Hiệp “Tân nguyệt hý tác ký nữ y” hoạ chi
  1
 7. Bộ vận Hồ Đắc Hiệp “Xuân dạ mộng dữ du” hoạ chi
  1
 8. Bộ vận Hương Tiều “Vân Nam tự lạc thành” hoạ chi
  1
 9. Bộ vận lão sĩ Đỗ Xuân Khôi “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi
  2
 10. Bộ vận Lê Chí Kính “Nhất Tự sơn tức cảnh” hoạ chi
  1
 11. Bộ vận Phan mậu tài “Đề Thiên Mụ tự” hoạ chi
  1
 12. Bộ vận Phan mậu tài “Hạ vũ tư hương” hoạ chi
  1
 13. Bộ vận Phan mậu tài “Quế” hoạ chi
  1
 14. Bộ vận Phan mậu tài “Trường An cảm cảnh” hoạ chi
  1
 15. Bộ vận Phan mậu tài “Văn hữu đăng tiểu khoa đề ký” hoạ chi
  1
 16. Bộ vận Phan Xuân Hiền “Lưu giản thi” hoạ chi
  1
 17. Bộ vận tú tài Nguyễn Văn Vận “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi
  2
 18. Du dạ ngẫu hứng
  1
 19. Đăng Cốc tự
  1
 20. Đề mai điểu sơn thuỷ Thái Công thuỳ điếu song bồn kỳ 1
  1
 21. Đề mai điểu sơn thuỷ Thái Công thuỳ điếu song bồn kỳ 2
  1
 22. Đề tùng lộc sơn thuỷ song bồn kỳ 1
  1
 23. Đề tùng lộc sơn thuỷ song bồn kỳ 2
  1
 24. Hành hạt kỷ sự kỳ 1
  2
 25. Hành hạt kỷ sự kỳ 2
  2
 26. Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 1
  1
 27. Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 2
  1
 28. Hoạ hậu bổ Lê Phổ chi Nga Sơn doãn lưu giản thi
  1
 29. Hoạ hoạn hữu Phạm Khắc Khoan chi “Xử nữ giải trào” thi
  1
 30. Hoạ Lý mậu tài thi
  2
 31. Hoạ Phan mậu tài thi
  2
 32. Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 1
  1
 33. Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 2
  1
 34. Hoạ Võ Đôn Hưng thi kỳ 1
  1
 35. Hoạ Võ Đôn Hưng thi kỳ 2
  1
 36. Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 1
  2
 37. Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 2
  2
 38. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Cầm
  1
 39. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Kỳ
  1
 40. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Thi
  1
 41. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Tửu
  1
 42. Hựu hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”, vịnh cổ
  1
 43. Hựu ký thám tộc thuộc
  1
 44. Hựu tặng Dân Lợi lương y Hàn Từ Nguyên
  1
 45. Hựu thể
  2
 46. Không để râu
 47. Mạn du
  1
 48. Phúc hoạ Phan mậu tài “Tặng Thiên Mụ tự hoà thượng”
  1
 49. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 1
  2
 50. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 2 - Đại tấn thần yêu khách
  2
 51. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 3 - Đại tấn thần tiễn khách
  1
 52. Phụng hoạ Hồ Đắc Hiệp “Tịch trung ngẫu hứng”
  1
 53. Phụng hoạ Quang Lộc tự thiếu khanh Lâm Tăng Sum “Hồi hưu lưu giản”
  1
 54. Quá Hoài Ân cựu huyện sở cảm tác
  2
 55. Tại kinh thời tiễn đồng niên hữu Bùi hành tẩu chi Tuy Phong doãn
  1
 56. Tặng Dân Lợi dược phòng (Mỗi cú quân hữu dược vị)
  2
 57. Thuận nghịch hồi văn thi
  4
 58. Tôn chỉ mục đích Hội Khổng học
 59. Trúng số thi kỳ 1
  1
 60. Trúng số thi kỳ 2
  1
 61. Truy hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”
  1
 62. Tuế đán ký thám gia mẫu tịnh huynh đệ
  1
 63. Ức gia tiên nghiêm cảm tác
  1
 64. Y chỉ
  1