奉和裴有庶遊順安其二-代汛神邀客

名汛風流幾夕陽,
笑迎遊子惹豐光。
怡情剩有江天闊,
供興偏嫌土地荒。
逭暑知非遊壁客,
乘風差似浴沂狂。
勝情勝具斯兼得,
為問君應老是鄉。

 

Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 2 - Đại tấn thần yêu khách

Danh tấn phong lưu kỷ tịch dương,
Tiếu nghinh du tử nhạ phong quang.
Di tình thặng hữu giang thiên khoát,
Cung hứng thiên hiềm thổ địa hoang.
Hoán thử tri phi du Bích khách,
Thừa phong sai tự dục Nghi cuồng.
Thắng tình thắng cụ tư kiêm đắc,
Vị vấn quân ưng lão thị hương?

 

Dịch nghĩa

Nơi đồn binh phòng thủ cửa biển nổi tiếng đẹp lành từ bao năm tháng,
Nay mừng được đón du khách khiến cảnh sắc thêm đẹp đẽ, rực rỡ
Tình cảm đẹp đẽ có dư như sông dài trời rộng
Chỉ hiềm đất đai hoang sơ không đủ gợi hứng
Tránh nóng thì chẳng được như người khách chơi Xích Bích
Hóng mát thì mình tợ như người say mê cái thú tắm ở sông Nghi
Tình hơn, tài hơn nên nghiễm nghiên được cả
Hỏi anh có ưng ở nơi này lúc về già?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Thay lời tấn thần mời khách
Đây Tấn từ lâu tiếng tốt vang
Đón mừng du tử cảnh thêm quang
Tình vui thừa tợ trời sông rộng
Hứng gợi ít vì đất cát hoang
Tránh nóng biết không tài cụ Thức
Chơi sông thêm thích thú thầy Tăng
Tình tài lỗi lạc đương nhiên được
Nơi nghỉ về già có muốn chăng?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Bính

Tấn phong lưu tịch dương mấy nhỉ?
Mỉm môi chào khách quí quang lâm
Trời cao đất rộng tình thâm
Hiềm vì góc bể một đầm hoang vu
Khác Tô tử nhàn du Xích Bích
Giống Tăng hiền chỉ thích sông Nghi
Vui chơi đủ thú thiếu chi
Hỏi ông ưa ở chốn ni chăng là?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời