和李茂才詩

歲月侵尋兩鬢華,
殷憂歷閲敢矜誇。
江河徒慨更遷易,
宇宙追惟分事多。
休想科名談甲乙,
底應祖國一書車。
固知漸老思深隱,
爭奈人心世道何。

 

Hoạ Lý mậu tài thi

Tuế nguyệt xâm tầm lưỡng mấn hoa,
Ân ưu lịch duyệt cảm căng khoa.
Giang hà đồ khái canh thiên dị,
Vũ trụ truy duy phận sự đa.
Hưu tưởng khoa danh đàm Giáp Ất,
Để ưng Tổ quốc nhất thư xa.
Cố tri tiệm lão tư thâm ẩn,
Tranh nại nhân tâm thế đạo hà?

 

Dịch nghĩa

Năm tháng dần dà làm cho hai mái tóc trổ hoa
Dám khoe khoang rằng đã trải nhiều biết lắm sự đời?
Bàng hoàng nhìn thấy sông ngòi thay đổi dễ dàng,
Mà phận sự duy trì vũ trụ thì có nhiều.
Chớ tưởng tới khoa danh mà bàn chuyện đỗ cao đỗ thấp,
Rốt lại muốn sao cho nước nhà gồm lại một mối để mọi người đi xe cùng một cỡ trục, đọc sách cùng một thứ chữ.
Nên biết gần già mới biết tìm chỗ vắng vẻ mà ở ẩn,
Lòng người như thế, trò đời như thế, há nài sao?


Lý mậu tài tức ông tú tài Lý Lê Trang, bạn ông Hà Trì.

Tập thơ không thấy chép bài xướng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Tóc bạc dần dà thế tóc xanh,
Có chi khoe mẽ với ông anh?
Sông ngòi canh cải hình sao dễ,
Đất nước duy trì phận dám ganh?
Đỗ thấp đỗ cao thôi chớ hỏi,
Chung xe chung chữ đáng mong thành.
Già rồi mới biết ẩn cư quí,
Thế đạo nhân tâm gác ngoại vành.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Bính

Dày tuế nguyệt tóc sương hai mái,
Lịch duyệt đời ai lại khoe khoang;
Non sông luống những bàng hoàng,
Trần gian phận sự ngỡ ngàng cùng ai!
Thôi đừng nhắc khoa bài Giáp Ất,
Tổ quốc ưng thống nhất thơ xa;
Biết rằng ẩn dật tuổi già,
Nhơn tâm thế đạo nài hà làm chi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời