Tía hồng trang điểm có đông quân
May mắn làm sao được mỹ nhân
Bờ biển thong dong sen gót dạo
Men lừng má thắm tợ hoa xuân

tửu tận tình do tại