行轄紀事其一

春日觀風上總兵,
崔嵬我馬陟崗行。
峰橫鳥道崚嶒石,
逕繞羊腸逶迤程。
盧嶂青林標畫本,
檜泉流水弄琴聲。
斜陽歷盡山溪險,
旗鼓相望夾路迎。

 

Hành hạt kỷ sự kỳ 1

Xuân nhật quan phong thướng Tổng Binh,
Thôi ngôi ngã mã trắc cương hành.
Phong hoành điểu đạo lăng tằng thạch,
Kính nhiễu dương trường uy dĩ trình.
Lô chướng thanh lâm tiêu hoạ bản,
Cối tuyền lưu thuỷ lộng cầm thanh.
Tà dương lịch tận sơn khê hiểm,
Kỳ cổ tương vương giáp lộ nghinh.

 

Dịch nghĩa

Ngày xuân lên thôn Tổng Binh xem phong hoá dân tình,
Núi cao ngất, ngựa ta đi lên sống núi.
Sống núi giăng ngang như đường chim bay, đá chồng chất từ thấp lên cao,
Đường quanh co như ruột dê, lượn bên này, xiên bên kia.
Dốc Sặc chắn như bức bình phong vẽ tranh rừng xanh,
Nước suối Cối luôn chảy, tiếng nước reo như tiếng đàn.
Ánh mặt trời sắp tắt trải khắp núi khe hiểm trở,
Cờ trống đã chực sẵn đầu đường chờ đón ta.


Nguyên chú: Tháng hai năm Nhâm Ngọ (1942) đi thanh tra thôn Tổng Binh trong hạt ta trị nhậm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Thăm thú dân tình thôn Tổng Binh
Non xuân chất ngất, ngựa bôn trình
Như đường chim vút tần vần đá
Tợ ruột dê bày khuất khúc hình
Dốc chắn lau xanh nên bích hoạ
Khe lòn nước biếc nảy cầm thinh
Rừng chiều hiểm trở tà dương nhuộm
Ánh ỏi đầu thôn cờ trống nghinh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Bính

Xuân hành hạt Tổng Binh một xã
Sườn núi leo ngựa đã nhọc nhằn
Đường chim đá dựng lăng tằng
Ruột dê nẻo ấy nhịt nhằng uốn quanh
Rừng Dốc Sặc như tranh ai vẽ
Nước Cối Tuyền dường thể đờn hay
Xế chiều qua hết hiểm nguy
Trống cờ chực sẵn rước ngay về làng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời