步韻秀才阮文運恭賀同春尹陳大人和之

南溟萬里趁鵬程,
負翼抟風覺太輕。
桃院栽花幾十載,
春城製錦強週星。
承恩雨露螭頭下,
得意風雲驥足生。
憑仗江山多庇護,
郡中豐稔沸歌聲。

 

Bộ vận tú tài Nguyễn Văn Vận “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi

Nam minh vạn lý sấn bằng trình,
Phụ dực đoàn phong giác thái khinh.
Đào viện tài hoa kỷ thập tải,
Xuân thành chế cẩm cưỡng chu tinh.
Thừa ân vũ lộ ly đầu hạ,
Đắc ý phong vân ký túc sinh.
Bằng trượng giang sơn đa tí hộ,
Quận trung phong nẫm phí ca thinh.

 

Dịch nghĩa

Chim bằng nhân tiện lợi mà cất cánh bay tới biển nam muôn dặm
Nhờ có gió nâng đỡ hai bên mới thấy bay dễ dàng
Đã mấy mươi năm trồng hoa ở viện Đào
Miễn cưỡng học cắt gấm ở thành xuân vừa tròn tuần lễ
Đón nhận ơn mưa móc nhỏ xuống từ đầu con li long
Đường công danh được đắc ý thì tiến xa như chân ngựa ký có mây đỡ
Nhờ cậy uy linh thần sông núi che chở giúp đỡ nhiều
Để trong quận năm nào cũng được mùa cho dân chúng cất tiếng hát ca


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Bể nam muôn dặm cánh bằng bay
Gió đỡ bên mình thấy nhẹ thay
Đào viện trồng hoa bao thuở ấy
Xuân thành cắt gấm mới tuần nay
Nhờ ơn mưa móc rồng phun nước
Đắc ý công danh ngựa cỡi mây
Cầu với non sông nhiều ủng hộ
Dân mừng no ấm hát vang vầy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Bính

Biển Nam muôn dặm cánh bằng
Lượn theo chiều gió nhẹ nhàng tung bay
Trồng hoa hơn chục năm nay
Thành Xuân cắt gấm bảy ngày vừa qua
Ơn vua mưa móc đậm đà
Mây nâng ngựa ký đường xa sẵn sàng
Hộ trì nhờ có giang san
Quận trung dậy khúc ca vang được mùa!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời