Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2016 08:23

Ba ngày đến tám cơn mưa
ta lên Đà Lạt! Buồn chưa hỡi người
thở than - Than thở rối bời
câu thơ lẻ bạn - Khóc người đời xưa


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006