Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 09:20

Năm năm lính chiến trường
Ba hai năm làm mỏ
Ngày mai bạn hưu rồi
Chén này ta tiễn bạn

Ba bảy năm xa quê
Mai bạn về làng cũ
Với cấy đa cổ thụ
Cùng vợ thuở tóc xanh

Con bạn giờ đã lớn
Mỗi đưa một ngả đường
Tóc bạn dầy gió sương
Nhớ thương nào kể hết

Mai bạn về làng cũ
Cùng vợ thuở tóc xanh
Mong bạn sống an lành
Bù những ngày cách xa

Vậy mà bạn cứ nhắc
Lối nắng con đường mưa
Những tháng năm trắc trở
Than lúc dày lúc thưa


Nguồn: Trần Đình Nhân, Tôi và than (thơ), NXB Vẫn học, 2016