Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 09:19

Có thể người nghe không tin
Nhưng tôi bảo đảm thợ mỏ làm cái gì cũng được
Họ điềm nhiên giữa chiều gió ngược
Trong hiểm nguy mới biết mặt anh hùng

Giữa khó khăn họ kết chữ “Đồng tâm”
Thành “Kỉ luật” chắn ngang hàng luỹ thép
Họ nhường áo, sẻ cơm và bước tiếp
Sẻ hiểm nguy, chia lửa trước quân thù

Dẫu bời bời hiểm hoạ giữa lò sâu
Không gian thiếu cả khí trời để thở
Trong nguy nan mới rõ tình sinh tử
Vòng tay người xiết chặt để hồi sinh

Họ đã từ xiềng xích đi lên
Bằng máu đỏ, bằng mồ hôi, bằng lệ chảy
Bằng đội ngũ trùng trùng sóng dậy
Xoá đêm dầy để lại một ban mai

Đã qua thời máu lửa với chông gai
“Kỉ luật” ấy chung tay dựng xây đất nước
“Đồng tâm” ấy dễ gì đổi khác
Trước gian nguy “Bất khuất” lại quay về

Vẫn nồng nàn sắc lửa của than
Dù sớm trưa nắng mưa tầng mỏ
Ngày mới đến vẫn dáng hình xứ sở
Bàn chân người ngược những phong ba


Nguồn: Trần Đình Nhân, Tôi và than (thơ), NXB Vẫn học, 2016