Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 16:05

Luôn phải ngược chiều gió
Mở vách những đường lò
Luôn phải ngược chiều gió
Đi tiếp tầm moong sâu

Thợ mỏ...
Chưa bao giờ dừng bước
Ngay trước chiều bão giông.


Nguồn: Tôi và than (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Văn học, 2016