Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 16:03

Thợ mỏ ít lời hoa mỹ
Tiếng thường lớn như chiều động biển
Thẳng như tiếng búa, tiếng đe
Khó nghe đấy
Nhưng mồ hôi họ chẩy
Thành dòng ra đại dương

Thợ mỏ
Vào ca như người xung trận
Mẩu than don góp nhặt cơ đồ
Họ đã sống bằng tình yêu đẹp nhất
Không son vàng gác tía đài cao
Không đánh bóng tuổi tên
Trong hầm sâu vẫn sáng như sao

Họ đã làm lên những điều kỳ diệu
Trong mồ hôi có câu thơ bốc lửa
Giữa con đường lầm bụi
Có nốt nhạc ngân rung
Bức hoạ dầm mình trong gió, trong mưa
Tên phường, tên phố sinh ra
Cả con đường và thành phố như mơ.


Nguồn: Tôi và than (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Văn học, 2016