Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2016 16:28

Bữa nay thu chợt đến
khắp trời mây trắng bay
quê nhà xa mấy độ
hồn cỏ may vương đầy


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006