14.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2016 20:18

Gửi anh N. K. H

Đã lâu ngày ở mỏ
tưởng mình hoá cằn khô
chỉ mấy chiều cách trở
đã thấy hồn bơ vơ

Những tầng mỏ màu đen
tiếng máy gào thao thiết
có xa thì mới biết
đất với người nhớ mong

Mới hay mình khắc khoải
mới hay mình yêu tin
đất như vang tiếng gọi
giữa biển chiều mênh mang


Chiều Côn Đảo, 25-03-2001

Nguồn: Cuối trời mây trắng (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Hội nhà văn, 2006