Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2016 20:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 30/12/2016 06:44

Làng tôi nằm sát bên đàng
Bao nhiêu cô gái mơ màng ngóng trông

Làng tôi trồng cấy bên sông
Ngày ba tháng tám ra đồng xem mây

Làng tôi nhiều gã sang Tây
Về quê không nhận những ngày dắt trâu

Làng tôi toàn chuyện đẩu đâu
Ngôi lê mách lẻo gật đầu khen hay

Làng tôi rặt những người ngay
Chỉ quen nói thẳng những ngày từ quan

Làng tôi
           làng của trần gian!


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006