Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2016 16:32, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/11/2020 22:20

Đi dọc miền biên ải
tím quá chiều mây bay
niềm riêng xin gửi lại
cỏ hoa và dấu giày

Bạn mời ta dừng bước
chon von cùng bản cao
lời then người vừa dứt
gió bốn bề lao xao

Rượu nếp nương ủ sẵn
nào xin mời chung say!
Hoành Mô mây cứ trắng
thơ bồng bềnh như bay


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006