Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 09:06

Hai mươi mùa thay lá
Mùa mới hơn mùa xưa
Những tầm sâu vượt dốc
Mùa than xanh nắng trưa

Phố xưa giờ đã khác
Nhà đua cùng mây cao
Ngọn gió lành xốn xao
Trời thu biêng biếc thắm

Những đường lò sâu thẳm
Những chuyến than đầy thêm
Mặt trời trên phố thợ
Tiếng ru hời dịu êm

Mùa thu xanh mỗi độ
Nắng mai sắc rực hồng
Nụ cười nhen khoé mắt
Mùa than hong nắng vàng


Năm 2014

Nguồn: Trần Đình Nhân, Tôi và than (thơ), NXB Vẫn học, 2016