Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2017 16:26

Mộng mơ cùng sóng biển
Sàng tuyển cả buồn vui
Còi tàu xa vọng lại
Hương than nồng chân trời


Nguồn: Tôi và than (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Văn học, 2016