Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2016 16:19

Vua thiền ở am mây
Giải Oan cả suối đầy
đời người bao may rủi
đắp đổi hai bàn tay

Gác phàm về với núi
ngai vàng xem nhẹ tênh
Trúc Lâm chiều tĩnh tại
khoả nỗi niềm chênh vênh

Hành hương trên đất Phật
bụi phàm như cách xa
chim hót vang đầu núi
sương buông trong nắng tà


Nguồn: Cuối trời mây trắng (thơ), Trần Đình Nhân, NXB Hội nhà văn, 2006