Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2016 08:52

Chẳng biết mùa xuân trảy hội gì
mà chiều man mác cỏ chân đê
lối mòn năm ấy vàng hoa nắng
một thoảng hương thầm xanh ngõ quê


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006